കോവിഡ് 19: കളിക്കളത്തിലെ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം; ഫുട്ബോൾ കളിക്കിടെ ചുമച്ചാൽ ഇനി മുതൽ റെഡ് കാർഡ്

Share now

ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കളിക്കളത്തിലെ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ബോർഡ്.

ഫുട്ബോൾ കളത്തിൽ ഇനി മനപ്പൂർവ്വം ചുമച്ചാൽ റെഡ് കാർഡ് ലഭിക്കും. ആംഗ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവഹേളിക്കാൻ വിധേയമായ അധിക്ഷേപ കരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ചുവപ്പുകാർഡ് പുറത്തെടുക്കാൻ റെഫെറിക് അനുമതിയുണ്ട്.

മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ചുമക്കുന്നതും അകലം പാലിച്ചു ചുമക്കുന്നതും കുറ്റമല്ല. എന്നാൽ മനപ്പൂർവം എതിർ കളിക്കാരൻ റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചുമക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ബോർഡ് മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു


Share now