നീരിഷണത്തിലിരുന്ന കോവിഡ് രോഗി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

Share now

തിരുവനന്തപുരം: ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന തുമ്പ സ്വദേശി ജോയിയെയാണ് ആത്മഹത്യചെയ്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.


Share now