സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി മുതല്‍ ശനിയാഴ്ചകളും പ്രവര്‍ത്തി ദിവസം; ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി

Share now

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി മുതല്‍ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളും പ്രവര്‍ത്തി ദിവസമായിരിക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി.

സര്‍ക്കാര്‍, അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഈ ശനിയാഴ്ച മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. കൊവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തെ ശനിയാഴ്ചകളില്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാല്‍ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച നിലവിലുള്ള അവധി തുടരും.


Share now