സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ജന്മദിനത്തില്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ വൃക്ഷത്തൈ നടും; നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

Share now

തിരുവനന്തപുരം: മലയാളത്തിന്റെ പ്രശസ്ത കവയിത്രിയായ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ജന്മദിനത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകളില്‍ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാന്‍ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി പൊതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്.

ടീച്ചറുടെ 86-ാം ജന്മദിനമായ ജനുവരി 22 നാണ് പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ കവിയത്രിയുടെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നത്. അതുവഴി സ്‌കൂളുകള്‍ ഹരിതാഭമാക്കുകയും കുട്ടികളില്‍ പ്രകൃതി സ്നേഹം വളര്‍ത്തുകയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും ജനുവരി 22ന് വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.


Share now